Monday, October 26, 2015

လားရာရွိတဲ႔ေျခ

ေျခေထာက္ေတြ..
.ေျခေထာက္ေတြ
 အေရၾကည္ဖုေတြနဲ ႔ ခုံးထေနတဲ ႔
လမ္းမေပၚက..ေျခေထာက္ေတြ။
 ေႏြကိုအံတုရင္း..ရုန္းၾကြေနတဲ ႔...
 လမ္းမေပၚက..ေျခေထာက္ေတြ။
 ေျခေထာက္ေပမဲ ႔..သူတို႔မွာ မ်က္စိပါတယ္။
 ေျခေထာက္ေပမဲ ႔..သူတို႔မွာနားပါတယ္။
 ေျခေထာက္ေပမဲ ႔..သူတို႔မွာ လားရာရွိတယ္။
                                     နီဇူလိုင္
                                (၁၉.၂.၁၅)
 (၁၉.၂.၂၀၁၅)

No comments:

Post a Comment