Monday, July 11, 2011

တပ္ဦးေၾကြးေၾကာ္သံ

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က တပ္ဦးေက်ာင္းသား တဦး၏ သီခ်င္းစာအုပ္မွ ကူးယူသည္..။
ပံုထဲမွ သီခ်င္း ေခါင္းစဥ္ လက္ေရးဒီဇိုင္းမွာ...ထိုေခတ္  ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ  
(ဦး)ဗေဆြေလး စတင္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ တပ္ဦး လက္ေရး ဒီဇိုင္း ပံုစံ ျဖစ္သည္။

 တပ္ဦး ေၾကြး ေၾကာ္သံ(၁)

(သီခ်င္းေရးဆရာ  (ဦး) ျမတ္ေလး   ေရး သည္...)

ရဲေဘာ္...အေပါင္းတို ့ ......ေရ.......အို..ခြပ္ေဒါင္း  ရဲေဘာ္ အေပါင္း တို ့...ေရ...
ရာဇ၀င္ က႑သစ္   အသစ္ တည္  ေဆာက္ၾကေလ....
ဒီမိုကေရ စီ    ပညာေရးစနစ္  အုတ္ျမစ္ ခ်ရစ္ ေတ..ဇစ္ျမစ္ ပင္စည္ ...ရွည္...
အဲဒါ  ...ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္း သူ မ်ားရဲ  ့  ...ရာဇ၀င္  တာ၀န္ တရပ္ ေပ...

(
အဆင္ ့အတန္းျမင္ ့ေသာ  ပညာေရး...ေပး...ေပး..ေလ
ျငိမ္းခ်မ္းေသာ  သင္ နိုင္ေရး...ေပး...ေပး..ေလ
ေက်ာင္းသား  အခြင္ ့ အေရး   ကာကြယ္မွဳ ေတြ  ...ေပး...ေပး..ရမေလ) ၂

ရဲေဘာ္ေရ...ရဲေဘာ္ ေရ...သစၥာ လည္း  မေဖာက္လ်က္  ...မမွိတ္ မသုန္  ေတာင္းတယ္ေလ...
ဒါသာ...မွတ္ေက်ာက္တင္  တိုက္ပြဲ မ်ား  ျဖစ္ေစ...
(
ေတာင္းမယ္ေလ) ၂   တု ့ိ တပ္ဦး  ၾကီးရ ဲ ့....ပဲ့တင္ျမည္ဟီး...ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ား...ေ၀

၁၉၂၀  ခုႏွစ္...၃၈  ခုႏွစ္  လွဳပ္ရွား မွဳ  မ်ားေတြ    .....ေအာက္ေမ့ဘူးလား  ရဲေဘာ္...ေရ..
(
ေအာင္ပြဲမ်ား) ၂  တို ့ေက်ာင္းသား   ေအာင္ပြဲ မ်ားေတြ...ေဟ...
ခု လည္း...ေရွ  ့သို ့သာ    စုတြဲ ေ၀ွ ့  လို ့    ခ်ီတက္ေလ....
သံုးေထာင္ ေက်ာ္...   တို ့ရဲေဘာ္မ်ားေတြ...သံုးေခ်ာင္းေထာက္...ဘီလူးစြယ္ ေအာက္...ေရာက္ေနရျပီ ေလ...
ေဟ..ကယ္တင္ၾက...ေဟ...ကာကြယ္ၾက စို ့ေလ...
တပ္ဦး ၾကီး   တဆက္တည္း...လက္တြဲ  တိုက္ယူ မေလ...(ညီမယ္ေလ) ၂
လြတ္ေၾကာင္း  အျမဲ ေမွ်ာ္...မမ..ညီမ...ညီ အကိုေတြ...ခြပ္ေဒါင္း  ရဲေဘာ္ ဘ၀ မွ...ညီၾက..ညီ လိုေပ...

(
သံုးခါက် ေက်ာင္းထုပ္ေသာ စနစ္ကို    ဆန္ ့က်င္ျပီးေရးသားေသာ၊ သီခ်င္း  ျဖစ္သည္။ ထို သီခ်င္းကိုပင္ (၁၉၅၇) ခုႏွစ္၊ သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္၊ ထပ္မံ  စာသား  ျဖည့္စြက္ ထားေသာ သီခ်င္း တပုဒ္ ကိုေအာက္တြင္ ဆက္လက္  ေဖာ္ျပထားပါသည္)

                      
တပ္ဦး ေၾကြးေၾကာ္သံ(၂)

ရဲေဘာ္  ..အေပါင္း တို ့ ေရ...ေဟ ့...ခြပ္ေဒါင္း  ရဲေဘာ္   ...အေပါင္း တို ့  ေရ...
ရာဇ၀င္  က႑ သစ္   ....အသစ္ တည္ ေဆာက္ၾက ေလ...
ဒီမို ကေရစီ  ပညာေရး စနစ္  ...အုတ္ျမစ္ ခ်ရစ္ ေတ....ဇစ္ျမစ္  ပင္စည္ ရွည္...
အဲဒါ...ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္းသူ  မ်ား ရဲ  ့  ...ရာဇ၀င္  ...တာ၀န္..တရပ္ ေပ...

**[(
ေဟ ့...ရဲေဘာ္..ရဲေဘာ္..ရဲေဘာ္..အတြက္..တပ္ဦး..တပ္ဦး..လာျပီ) ၄
အမ်ိဳးသား  ပညာေရးေတြ..ျပဳျပင္ ဖို ့...စုဆင္ လို ့...ဒို  ့..တိုက္ပြဲ ၀င္မည္...
ေအာက္ တိုဘာ  ေက်ာင္း တလ   ပိတ္ေရးေတြ..အသက္စေတး ယူမည္.. 
သံုးခါ က်  စနစ္ကို  အျမစ္ပါ လွန္ မည္...
(
ေအာင္ျပီ) ၂  ေအာင္ျပီ..မုခ်...ဒို ့သာ  ေအာင္မည္..]**

ေသြးေတြ...ေခၽြးေတြ ...စေတး ခဲ့ျပီ...စေတး ခဲ့ျပီ..ေအာက္တိုဘာ  ျဖစ္ရပ္ကို...သတိ ခ်ပ္ လိုသည္...
ေတြးေလ..ေတြးေလ...ေဆြးရသည္...မေအး လွျပီ..အင္း၀ေဆာင္တ ံတိုင္း...ေသြး ျပိဳင္းျပိ္ဳင္း နီ...
အာဏာရူး အရိုင္းတို႔ဒဏ္  ....ဒို ့ ခံရသည္..
ညီညြတ္စြာ သိုင္း၀ိုင္း လို ့...ဒို ့ေတာ္ လွန္သည္...အဲဒါသာ...မဟာ...ရလာဒ္ၾကီး  ပီ..
တပ္ဦး...တဲ ့..တပ္ဦး...တဲ ့  အမည္...

**[(
ေဟ ့..ရဲေဘာ္..ရဲေဘာ္..ရဲေဘာ္ အတြက္.............ဒို ့သာ...ေအာင္မည္]**

လက္်ာ ဆိုရွယ္လစ္...ဒီမို ကရက္တစ္ နဲ ့...နယ္ခ်ဲ  ့သစၥာခံ...ပဥၥမံတပ္သား..ေက်ာင္းသားမ်ားကို
၀ိုင္းပယ္ၾက ရမည္...(၀ိုင္းပယ္ၾကလ်င္) ၂   ....အနာဂတ္ ပညာေရး...တို ့စိတ္ေအးရမည္...
အလုပ္သမားေတြသည္...လယ္သမားေတြသည္..ပစၥည္း မဲ့ ေက်ာမြဲ နဲ ့  ...လူလတ္ တန္းစားပါ
စံုစံု ညီညီ...တိုင္းရင္း ...ဓန ရွင္..အရင္းရွင္ မ်ားပါ...အခမဲ ့ပညာေရး...(ေအးပါရမည္) ၂
တပ္ဦးေဟ ့...တပ္ဦးတဲ ့  အမည္

** [(
ေဟ ့..ရဲေဘာ္......................ဒို ့သာ...ေအာင္ မည္]**

အဓိဌာန္  ဆိုသည္...ေက်ာင္းသား..ေက်ာင္းသူ တို ့သည္..ဘယ္ေတာ ့မွ...အနိုင္မခံ...အလံျဖူ  ..မလႊင္ ့လိုျပီ
တပ္ဦး ၾကီး  ေအာင္လံ  ေအာက္ မွာ...စုေ၀းလို႔..အတည္..ညီရင္းအကိုလို..ေမာင္ရင္း ႏွမ ေတြ...စံုစံု ညီ
အျပံဳးခ်င္း လွယ္...လက္ခ်င္း ယွက္ကာ...ညီညြတ္ ဖို ့...သစၥာ ျပဳမည္...(အေရး ေတာ္ပံု...ေအာင္ ပါမည္) ၂
ပန္းတိုင္း ပြင့္ရမည္...ေက်ာင္းတိုင္း...ဖြင့္ရမည္...တပ္ဦးၾကီး ေအာင္လံ လႊင္ ့ကာ ခ်ီ...
ေဟ ့....ဒို ့..အေရးေတာ္ ပံု...အေရးေတာ္ ပံု...ေအာင္ပါမည္...

** [(
ေဟ ့...ရဲေဘာ္........................ဒို ့ သာ...ေအာင္မည္.]**
တကသ  ဥကၠဌ ေဟာင္း ( ဦး)ဗေဆြေလး ရဲ   ့စာအုပ္တအုပ္မွ...လက္မွတ္
(ဦး ဗေဆြ ေလး  ဧ။္ ကဗ်ာ ကေလာင္  အမည္ မွာ...ထြန္းသစ္  ...ျဖစ္သည္)

No comments:

Post a Comment