Tuesday, May 31, 2016

ရြန္နု


ရာသီရဲ ႔ဂီတမွာ
မေန႔ကေႏြ
ဒီေန႔မိုး
ေတးသြားသီ
ရုတ္ခ်ည္းလူးလြန္႔သြားလိုက္ပံု။

မုတ္သုန္နဲ႔
တူယဥ္ကာတြဲလို႔ကတဲ႔
ကေ၀မေလး ရြန္နုေရ..။
မိုးေရေအးစြတ္ရံုပဲ
ကခုန္ပါ..။

No comments:

Post a Comment